Gedaan met laden. U bevindt zich op: Overleg flexibel storten. Deelrapport 25. Sedimentbalans ter hoogte van de Hooge Platen

Overleg flexibel storten. Deelrapport 25. Sedimentbalans ter hoogte van de Hooge Platen

In het kader van de onderhoudsbaggerwerken van de vaargeul in de Westerschelde wordt het sediment deels in de hoofdgeulen, deels in de nevengeulen en deels langs een aantal plaatranden teruggestort. Bij de opvolging van deze stortstrategie worden jaarlijks een aantal kwaliteitsparameters getoetst. In macrocel 1 werd er bezorgdheid geuit over de mogelijke invloed van de plaatrandstortingen op de ophoging van de Hooge Platen. Om dit te onderzoeken wordt in dit rapport een analyse uitgevoerd van de zandbalans ter hoogte van de stortzone Hooge Platen West.
Publicatiedatum
November 2019
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Scheepvaart, waterwegen en zeewezen
Auteur(s)
M. Goossens, G. Van Holland, Y. Plancke, F. Mostaert
Reeks
WL Rapporten 00_031_25