Gedaan met laden. U bevindt zich op: Overleg Flexibel Storten. Opvolgingsrapport 14. Periode januari 2016 - januari 2017

Overleg Flexibel Storten. Opvolgingsrapport 14. Periode januari 2016 - januari 2017

Bij de uitvoering van de verruiming van de vaargeul in de Westerschelde wordt de aanleg- en een deel van de onderhoudsbaggerspecie teruggestort langs plaatranden. Hierbij is het doel laagdynamische habitats te creëren. Waar de uiteindelijke evaluatie zal gebeuren op basis van de ecotopenkaarten, geven de tussentijdse ontwikkelingen van de stroomsnelheden reeds een indicatie of laagdynamisch areaal gecreëerd wordt. Naast de zelf uitgevoerde modelsimulaties, worden in voorliggend rapport resultaten gepresenteerd van metingen van stroomsnelheden. Deze metingen werden uitgevoerd door de Meetadviesdienst van Rijkswaterstaat Zee en Delta. Voorliggend rapport presenteert de resultaten van de periode januari 2016- januari 2017.
Publicatiedatum
September 2023
Publicatietype
Rapport
Thema's
Scheepvaart, waterwegen en zeewezen
Auteur(s)
Goossens, M., Vanlede, J., Plancke, Y.
Reeks
WL Rapporten 00_031_21