Lange pendeltijden hebben een negatieve invloed op het welzijn en het functioneren van de werknemer. Bij werknemers die meer dan twee uur pendelen is er een grotere groep die het moeilijk heeft om werk en privé in evenwicht te houden en vinden we meer werknemers die psychisch vermoeid en gedemotiveerd zijn. Ze zijn ook vaker afwezig op het werk en achten het iets moeilijker om hun huidige job tot het pensioen uit te voeren. Dat blijkt uit de analyse van de gegevens van de Vlaamse werkbaarheidsmonitor van 2013.
Publicatiedatum Juli 2016
Publicatietype Rapport
Thema's Kwaliteit van de arbeid
Auteur(s) Stephan Vanderhaeghe, Ria Bourdeaud'hui