Deze publicatie wil schoolteams en in het bijzonder de schoolleiding ondersteunen bij de uitbouw en de versterking van het schoolbeleid. Doel is in de eerste plaats om pesterijen en andere vormen van geweld binnen de school en haar directe omgeving aan te pakken en te voorkomen. Gekozen wordt voor een integrale benadering, de zgn. whole school approach. Deze ‘handreiking voor scholen’ telt drie delen. Een eerste deel beklemtoont de sleutelrol die het schoolbeleid speelt, een tweede reikt werkinstrumenten aan om de school bij het beleid te helpen en in een derde deel worden de in de ‘handreiking’ gemaakte keuzes toegelicht en gelegitimeerd. De ‘handreiking’ kan een hulpmiddel zijn, een inspiratiebron of gewoon achtergrondlectuur.
Publicatiedatum Maart 2009
Publicatietype Brochure
Thema's Werken in het onderwijs , Onderwijsbeleid en -regelgeving , Onderwijs en vorming