Gedaan met laden. U bevindt zich op: Praktijkgids gewasbescherming. Katern geïntegreerde gewasbescherming (IPM) glasgroenten (inclusief forcerie witloof en champignons)

Praktijkgids gewasbescherming. Katern geïntegreerde gewasbescherming (IPM) glasgroenten (inclusief forcerie witloof en champignons)

Gids
april 2019
Departement Landbouw en Visserij
Er wordt ingegrepen met chemische gewasbeschermingsmiddelen op het beste moment. In de geïntegreerde bestrijding wordt de beslissing nog meer gebaseerd op perceelsgebonden waarnemingen. Waar mogelijk kiest u voor bestrijdingsmethoden zonder chemische middelen. IPM beschikt over heel wat alternatieve bestrijdingstechnieken. Indien deze ontoereikend zijn, gebruikt u de chemische gewasbeschermingsmiddelen. Bij de keuze van de gewasbeschermingsmiddelen houdt u rekening met de volgende criteria en kiest u bij voorkeur: - de minst schadelijke middelen voor de mens; - selectieve gewasbeschermingsmiddelen die de natuurlijke vijanden sparen; - specifieke gewasbeschermingsmiddelen die alleen het te bestrijden organisme treffen; - weinig persistente middelen; - middelen zonder risico voor verontreiniging van oppervlakte- en/of grondwater; - middelen waarvan recente informatie met betrekking tot neveneffecten beschikbaar is.
Publicatiedatum
April 2019
Publicatietype
Gids
Thema's
Planten , Duurzame landbouw , Landbouw en visserij
Auteur(s)
Marleen Mertens