Er wordt ingegrepen met chemische gewasbeschermingsmiddelen op het beste moment. In de geïntegreerde bestrijding wordt de beslissing nog meer gebaseerd op perceelsgebonden waarnemingen. Waar mogelijk kiest u voor bestrijdingsmethoden zonder chemische middelen. IPM beschikt over heel wat alternatieve bestrijdingstechnieken. Indien deze ontoereikend zijn, gebruikt u de chemische gewasbeschermingsmiddelen. Bij de keuze van de gewasbeschermingsmiddelen houdt u rekening met de volgende criteria en kiest u bij voorkeur: - de minst schadelijke middelen voor de mens; - selectieve gewasbeschermingsmiddelen die de natuurlijke vijanden sparen; - specifieke gewasbeschermingsmiddelen die alleen het te bestrijden organisme treffen; - weinig persistente middelen; - middelen zonder risico voor verontreiniging van oppervlakte- en/of grondwater; - middelen waarvan recente informatie met betrekking tot neveneffecten beschikbaar is.
Publicatiedatum
April 2019
Publicatietype
Gids
Thema's
Planten , Duurzame landbouw , Landbouw en visserij
Auteur(s)
Marleen Mertens