Gedaan met laden. U bevindt zich op: Praktijkgids water in de land- en tuinbouw

Praktijkgids water in de land- en tuinbouw

Water is onmisbaar op het land- en tuinbouwbedrijf. Het is essentieel als drinkwater voor het vee, als gietwater, als beregeningswater, als reinigingswater, als spoelwater ... Kwalitatief goed water wordt echter schaars en kostbaar. Zorgzaam omspringen met het beschikbare water en het beperken van verontreinigende emissies naar de bodem en het water zijn belangrijke voorwaarden voor een duurzaam ondernemerschap. Een goed watermanagement draagt bovendien bij tot het nakomen van de Europese doelen om een goede chemische, ecologische en kwantitatieve toestand van de waterlopen en de grondwaterlagen te realiseren. De praktijkgids wil de land- en tuinbouwer, als toekomstgerichte ondernemer, aanmoedigen creatief aan de slag te gaan om de oppervlakte- en grondwatervoorraden en hun natuurlijke omgeving maximaal te beschermen.
Publicatiedatum
Januari 2013
Publicatietype
Brochure
Thema's
Landbouwbedrijven , Milieu en landbouw
Doelgroep
Landbouwers