Begin 2020 gingen acht proeftuinen Droogte van start. In zo’n proeftuin werken minstens drie bedrijven samen aan een innovatief project dat waterschaarste in periodes van droogte kan inperken. Met de proeftuinen wil de Vlaamse overheid al doende leren over de praktische en technische uitdagingen en oplossingen op het terrein. Op die manier openen ze de weg naar andere gelijkaardige projecten die overal in Vlaanderen de droogte te lijf gaan.
Publicatiedatum Juli 2020
Publicatietype Studie
Thema's Duurzame ontwikkeling