In dit rapport geven we voor negen taxonomische groepen (vaatplanten, amfibieën en reptielen, vissen, broedvogels, overwinterende watervogels, zoogdieren, dagvlinders, libellen en sprinkhanen en krekels) een geactualiseerde lijst van soorten die belangrijk zijn voor het provinciale natuurbehoud, -beheer en/of -beleid in Vlaams-Brabant. De gegevensbronnen en de methodiek worden beschreven in een apart rapport (Maes et al. 2021). Naast de lijst met soorten geven we ook een heat map met daarop de locaties met de hoogste natuurbehouds-waarde in de provincie gebaseerd op de provinciaal prioritaire soorten.
Publicatiedatum
Januari 2023
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Natuur en bos
Auteur(s)
Dirk Maes, Geert De Knijf, Koen Devos, Jan Gouwy, Ralf Gyselings, Jo Packet, Jeroen Speybroeck, Arno Thomaes, Koen Van Den Berge, Wouter Van Landuyt, Gerlinde Van Thuyne, Glenn Vermeersch
Reeks
Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2021 (54)