Publieksonderzoek is essentieel in elke museumwerking Het verschaft musea inzicht in hun publiek en hun wensen, noden en verwachtingen. Publieksonderzoek biedt daarnaast relevante informatie voor het optimaliseren van marketing- en communicatiestrategieën om bestaande en nieuwe publieken te bereiken. Het laat toe sterke en zwakke punten te diagnosticeren, verbeteracties op te stellen en vergelijkingen doorheen de tijd en ruimte te maken. Tenslotte is publieksonderzoek onontbeerlijk in de relatie met beleid. In subsidieaanvragen vormt een onderbouwde kijk op het publiek meer dan ooit een belangrijk aandachtspunt. Op basis van dit onderzoek werden twee rapporten opgemaakt. In een eerste rapport bespreken we in detail het opzet en de aanpak van het volledige onderzoek, alsook het gebruikte onderzoeksdesign en meetinstrument. Dat rapport kan gebruikt worden door instellingen om zelf een wetenschappelijk onderbouwd publieksonderzoek op te zetten. Het voorliggende rapport focust vooral op de inhoudelijke resultaten van het onderzoek. In dit rapport bespreken we de algemene cijfers en analyses. Deelnemende musea kunnen dit rapport tevens hanteren om een vergelijking te maken met de eigen museumspecifieke gegevens.
Publicatiedatum
December 2019
Publicatietype
Brochure
Thema's
Bibliotheken en cultuurcentra , Kunsten
Auteur(s)
Kenniscentrum Cultuur- en Mediaparticipatie