Begin 2022 lanceerde de onderwijsinspectie, in cocreatie met de onderwijsverstrekkers, een bevraging over de impact van het RiK op de internaten, gevolgd door een bespreking in een klankbordgroep waar een afvaardiging van de onderwijsverstrekkers en de onderwijsinspectie deel van uitmaken. Daarnaast vonden drie focusgroepen plaats waaraan internaatsmedewerkers, beheerders en -bestuurders participeerden. In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd.
Publicatiedatum
Januari 2023
Publicatietype
Rapport
Thema's
Onderwijsinspectie , Werken in het onderwijs