Het rapport bevat de eerste analyses en inzichten die voortvloeien uit de inventarisatie van de lokale samenwerkingsverbanden in Vlaanderen.
Publicatiedatum April 2012
Publicatietype Beleidsdocument
Thema's Lokale besturen , Algemeen regeringsbeleid en Vlaamse regelgeving
Doelgroep Lokale besturen