Het rapport bevat de eerste analyses en inzichten die voortvloeien uit de inventarisatie van de lokale samenwerkingsverbanden in Vlaanderen.
Publicatiedatum
April 2012
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Lokale besturen , Algemeen regeringsbeleid en Vlaamse regelgeving
Doelgroep
Lokale besturen