Het rapport bevat de eerste analyses en inzichten die voortvloeien uit de inventarisatie van de lokale samenwerkingsverbanden in Vlaanderen.

Publicatiedatum April 2012
Publicatietype Beleidsdocument
Thema's Lokale besturen , Beleid en regelgeving