Veel ligboxenstallen die in de loop van de jaren 70 en 80 gebouwd werden, voldoen niet langer aan de nieuwe eisen van de hedendaagse melkkoe. Hierdoor komen veel melkveehouders voor de keuze tussen vervangen of verbouwen te staan. In deze brochure wordt dieper ingegaan op de belangrijkste, te renoveren stalonderdelen. Uitgangspunt hiervoor zijn de behoeften van de koeien.
Publicatiedatum
December 2004
Publicatietype
Brochure
Thema's
Dieren , Landbouw en visserij