Het rapport geeft van een aantal groenten in openlucht een rentabiliteits- en kostprijsanalyse voor de periode 2010-2013. Dat gebeurt op basis van boekhoudgegevens van Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven die aangesloten zijn bij het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN) van het Departement Landbouw en Visserij.
Publicatiedatum
Juni 2016
Publicatietype
Rapport
Thema's
Landbouwbedrijven
Auteur(s)
Joeri Deuninck, Dirk Vervloet