Vlaanderen werd net als de rest van de wereld vanaf het voorjaar van 2020 zwaar getroffen door de coronapandemie. Dat zorgde voor een grote nood aan betrouwbare en actuele gegevens over de impact van deze crisis op de leefsituatie van de bevolking. Om daaraan tegemoet te komen, organiseerde Statistiek Vlaanderen begin 2021 een grootschalige Covid-19-bevraging. Aan de deelnemers van deze bevraging werd gevraagd of ze op een later tijdstip opnieuw gecontacteerd mochten worden voor een eenmalige vervolgbevraging. Die vervolgbevraging werd afgenomen in het voorjaar van 2022. In dit rapport worden de antwoorden van de respondenten die aan de vervolgbevraging in 2022 deelnamen, vergeleken met de antwoorden van diezelfde groep in de eerste editie van de bevraging in 2021. Zo wordt nagegaan of hun leefsituatie tussen 2021 en 2022 merkbaar is gewijzigd. In dit eerste rapport over de vervolgbevraging wordt gefocust op de thema’s gezondheid, welzijn en sociale contacten. Andere thema’s komen in volgende rapporten aan bod. De resultaten van de vervolgbevraging geven aan dat op verschillende aspecten de leefsituatie van de respondenten tussen 2021 en 2022 duidelijk is verbeterd. Dat is onder meer het geval op vlak van mentaal welzijn: respondenten waren in 2022 weer gelukkiger en minder neerslachtig dan in 2021. Ook de intensiteit en de kwaliteit van de sociale contacten met vrienden, familie en buren nam tussen 2021 en 2022 weer sterk toe. Algemeen genomen ligt ook de algemene levenstevredenheid van de respondenten in 2022 duidelijk hoger dan in 2021. Het rapport bevat daarnaast ook een aantal interessante gegevens over de mate waarin de respondenten van de vervolgbevraging besmet werden met het coronavirus, hoe die besmetting werd vastgesteld, wat de aard was van de symptomen bij een besmetting en of een besmetting gepaard ging met langdurige gezondheidsklachten (long covid).
Publicatiedatum
November 2022
Publicatietype
Rapport
Thema's
Samenleving en bevolking , Gezondheid - algemeen
Auteur(s)
Dirk Moons, Jo Noppe, Tina Vander Molen, Dries Verlet, Karolien Weekers
Reeks
Rapport Statistiek Vlaanderen, 2022/6