Gedaan met laden. U bevindt zich op: Resultaten COVID-19-bevraging. Werk, inkomen en levenslang leren

Resultaten COVID-19-bevraging. Werk, inkomen en levenslang leren

Rapport
mei 2021
Statistiek Vlaanderen
Het rapport is het 2de in een reeks van 3 rapporten waarin de algemene resultaten van de COVID-19-bevraging worden voorgesteld. In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van de vragen over werk, inkomen en levenslang leren. De resultaten van de COVID-19-bevraging geven duidelijk aan dat de coronacrisis een grote impact heeft gehad op de arbeids- en inkomenssituatie van de werkende bevolking. Groepen die zich traditioneel in een meer kwetsbare positie bevinden op de arbeidsmarkt, zoals jongeren, laaggeschoolden, zelfstandigen of werknemers met een tijdelijk contract, blijken ook tijdens de coronacrisis sterker getroffen. Zij zijn vaker tijdelijk werkloos (geweest), veranderden vaker van job, werden vaker geconfronteerd met loon- of inkomensverlies en met een verminderde werkzekerheid. In dit rapport zijn niet alle resultaten opgenomen. Een meer uitgebreid excelbestand met resultaten is raadpleegbaar in de rubriek over de Covid-19-bevraging op de website van Statistiek Vlaanderen.
Publicatiedatum
Mei 2021
Publicatietype
Rapport
Thema's
Samenleving en bevolking , Statistieken , Arbeidsmarkt
Auteur(s)
Ahmed Abdelhakim, Ann Carton, Dirk Festraets, Jo Noppe, Tina Vander Molen, Myriam Vanweddingen, Dries Verlet
Reeks
Rapport Statistiek Vlaanderen, 2021/5