De publicaties beschrijft de methode waarmee de toestand van macro-nachtvlinders werd bepaald. De resultaten ervan vormen de eerste Rode Lijst voor macro-nachtvlinders in Vlaanderen. Hiervoor gebruikten we drie van de vijf mogelijke Rode Lijstcriteria van de International Union for the Conservation of Nature (IUCN), nl. veranderingen in verspreiding (IUCN criterium A), de areaalgrootte (IUCN criterium B) en de gebruikte oppervlakte (IUCN criterium D). In totaal werd de toestand van 717 soorten macro-nachtvlinders getoetst aan deze criteria waarop elke soort en vervolgens toegewezen werd aan de overeenkomstige IUCN Rode Lijstcategorie.
Publicatiedatum
Mei 2023
Publicatietype
Rapport
Thema's
Natuur en bos
Auteur(s)
Wim Veraghtert, Dirk Maes, Tom Sierens, Marc Herremans, Thomas Merckx, Steve Wullaert, Pieter Vantieghem, Kristijn R. R. Swinnen
Reeks
Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2023 (6)