Folder over de definitieve neerlegging van de herverkaveling en over de voorgeschiedenis en stand van zaken van de ruilverkaveling A11.
Publicatiedatum
April 2022
Publicatietype
Folder
Thema's
Inrichting van de open ruimte
Auteur(s)
Vlaamse Landmaatschappij