De brochure informeert over een belangrijke stap in de ruilverkaveling Molenbeersel: het openbaar onderzoek van de inbreng.
Publicatiedatum
Mei 2021
Publicatietype
Brochure
Thema's
Inrichting van de open ruimte