De beheerovereenkomsten zijn een belangrijk beleidsinstrument voor het beheer van het platteland. Landbouwers spelen een sleutelrol om de biodiversiteit te versterken, landschappen te beheren, en de kwaliteit van water en bodem te verbeteren. Met de beheerovereenkomsten krijgen ze een financiële duw in de rug om die belangrijke rol te vervullen en daarin verder te gaan dan de wettelijke verplichtingen.
Publicatiedatum
Januari 2019
Publicatietype
Brochure
Thema's
Inrichting van de open ruimte , Plattelandsontwikkeling , Milieu en landbouw