Terreinmetingen zijn cruciaal om bepaalde fysische processen in beeld te brengen. In het Schelde-estuarium wordt er de laatste jaren extra veel aandacht besteed aan de sedimenthuishouding wegens een mogelijke omslag naar een hypertroebel systeem in de Zeeschelde. Om aanvullende kennis te vergaren naar de optimale meetopstelling om sedimentfluxen in beeld te brengen, is een analyse uitgevoerd op de operationele meetpost te Duffel-sluis. Het rapport vergelijkt enerzijds de inzetbaarheid van de kubatuurberekening voor het inschatten van debieten in het estuarium, en vergelijkt anderzijds optische en akoestische meettechnieken voor het inschatten van de sedimentconcentratie. Deze 2 parameters leveren samen de sedimentflux in het systeem. Uit de analyse blijkt dat de kubatuur een goede inschatting geeft van de debieten in het estuarium, en dat de optische meettechniek een betere inschatting geeft van de sedimentconcentratie bij fijnere sedimentfracties (“slib”). Deze conclusies worden meegenomen in de optimalisatie van het meetnet in het Schelde-estuarium.
Publicatiedatum
December 2017
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Scheepvaart, waterwegen en zeewezen
Auteur(s)
Y. Plancke, S. Claeys, M. Deschamps, F. Mostaert
Reeks
WL rapporten