Het werkprogramma 2021 geeft een overzicht van de dossiers voor het Vlaams sociaal overleg. Het is opgebouwd rond drie inhoudelijke krachtlijnen: 1. de coronacrisis aanpakken en benutten 2. economische en sociale relance, duurzaam ingevuld 3. bestuurlijke kwaliteit en gezonde financiën
Publicatiedatum December 2020
Publicatietype Beleidsdocument
Thema's Economisch beleid