Met het Sigmaplan beschermt de overheid Vlaanderen tegen overstromingen, ontwikkelt ze langs de Schelde en haar zijrivieren unieke natuur en zorgt ze voor economisch rendement van de binnenvaart. Het Sigmagazine licht jaarlijks de lopende initiatieven van het Sigmaplan toe.
Publicatiedatum
November 2017
Publicatietype
Nieuwsbrief
Thema's
Scheepvaart, waterwegen en zeewezen

Vorige edities