De Speurgidsreeks is een jaarlijkse publicatie van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) en gidst de lezer op een overzichtelijke manier doorheen de Vlaamse overheidsbudgetten voor zowel het economisch als het wetenschaps- en innovatiebeleid. Het totaal aan beleidskredieten ingeschreven in de Vlaamse begroting 2020 voor alle bevoegdheidsdomeinen van de Vlaamse overheid bedraagt 48,3 miljard euro. In de Speurgids 2020 worden de kredieten uit de Vlaamse begroting die te maken hebben met de ondersteuning van het economisch, wetenschaps- en innovatiebeleid in de brede zin geïntegreerd geanalyseerd. Gedrukte exemplaren kunnen hier besteld worden, maar houd er rekening mee dat deze ten vroegste half september per post bezorgd zullen worden.

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum Augustus 2020
Publicatietype Rapport
Thema's Beleid en regelgeving wetenschap en innovatie , Innovatie , Technologie , Wetenschappelijk onderzoek