Het rapport bevat de eerste resultaten van de surveybevraging ‘Duurzame mantelzorg in Vlaanderen’, georganiseerd eind 2014, bij een aselecte steekproef van 4000 geregistreerde mantelzorgers die hulp bieden aan minstens één thuis verblijvende hulpbehoevende persoon.
Publicatiedatum
Juni 2016
Publicatietype
Rapport
Thema's
Gezondheidszorg
Auteur(s)
Joost Bronselaer, Véronique Vandezande, Lut Vanden Boer, Barbara Demeyer