De stadsmonitor beschrijft aan de hand van 160 indicatoren de evolutie van een aantal maatschappelijke ontwikkelingen in de 2 grootsteden en de 11 centrumsteden in Vlaanderen. Met deze monitor beschikken de Vlaamse overheid en de steden over een instrument waarmee ze de stedelijke ontwikkelingen kunnen opvolgen. Aan de hand van indicatoren wordt nagegaan of de steden in een meer leefbare en duurzame richting evolueren. Wat onder een leefbare en duurzame stad verstaan wordt, is gebaseerd op een gezamenlijk ontwikkelde en gemeenschappelijk gedragen visie, waarbij zowat alle actoren die met stedelijkheid in Vlaanderen te maken hebben, werden betrokken.
Publicatiedatum
December 2011
Publicatietype
Boek
Thema's
Stedenbeleid , Statistieken
Auteur(s)
Luk Bral, Annelies Jacques, Hilde Schelfaut, Karen Stuyck, Ann Vanderhasselt
Opmerking

Deze editie is een realisatie van de Studiedienst van de Vlaamse Regering en het team Stedenbeleid van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur en is tot stand gekomen in overleg met de betrokken steden.