Gedaan met laden. U bevindt zich op: Stand van zaken basisbereikbaarheid. Conceptnota

Stand van zaken basisbereikbaarheid. Conceptnota

Beleidsdocument
oktober 2017
Vlaamse Regering 2014-2019
Basisbereikbaarheid staat voor het kunnen bereiken van belangrijke maatschappelijke functies op basis van een vraaggericht systeem en met een optimale inzet van middelen. De Vlaamse Regering concretiseerde dit concept al in 2015 in een conceptnota. De vervoerregio's rond Mechelen, Aalst en de Westhoek werden in deze conceptnota naar voren geschoven als proefprojecten. Recent werd ook de vervoerregio Antwerpen als proefproject opgestart. De Vlaamse Regering neemt nu kennis van de stand van zaken rond basisbereikbaarheid en treedt de voorlopige evaluatie van de proefprojecten en de voorlopige conclusies bij. Uit de evaluatie komt ook een voorstel voor een nieuwe indeling van Vlaanderen op basis van 15 vervoerregio's. De Vlaamse Regering neemt kennis van dit voorstel en stemt in met de opstart van een consultatie-oefening van de lokale besturen, onder de coördinatie van de betrokken provinciegouverneur, om tegen het voorjaar 2018 over een definitieve regio-indeling te kunnen beschikken. Ze beslist ook om de vervoerregioraden op te starten in de 15 aangeduide regio's en de vervoerregiowerking verder uit te rollen. De bevoegde minister voor Mobiliteit en Openbare Werken zal starten met de opmaak van de mobiliteitsplannen voor de vervoerregio's en met de verdere uitwerking van de regelgeving. Uiteindelijke bedoeling is tegen de tweede helft van 2020 tot een volledige uitrol van het decreet basisbereikbaarheid te kunnen komen, met inbegrip van een nieuw gelaagd vervoersnet.
Publicatiedatum
Oktober 2017
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Beleid en onderzoek mobiliteit en openbare werken
Auteur(s)
Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn 2014-2019