In het rapport wordt de relatie tussen de Vlaamse en Brusselse economie in kaart gebracht. In een eerste deel gebeurt dat door analyse van het traditioneel beschikbare datamateriaal, grotendeels uit de regionale rekeningen. Een tweede deel van het rapport verkent de mogelijkheden van de gegevens uit de interregionale input-outputtabel (RIOT) van 2015 om de verwevenheid tussen deze beide economieën beter te schetsen. De RIOT-analyse maakt duidelijk het Brusselse Gewest goed is voor 10% van de bruto toegevoegde waarde die voor de Vlaamse finale vraag geproduceerd wordt en 8% van de werkgelegenheid. Omgekeerd is het Vlaamse Gewest verantwoordelijk voor 20% van de bruto toegevoegde waarde die voor de Brusselse finale vraag geproduceerd wordt en 22% van de werkgelegenheid. Maar in absolute cijfers is de Brusselse bijdrage aan de Vlaamse economie ongeveer dubbel zo groot als de Vlaamse bijdrage aan de Brusselse economie. Het is vooral in de tertiaire en quartaire sectoren, en voor de consumptie van huishoudens en overheid dat het Brusselse Gewest een belangrijke rol vervult in de economie van het Vlaamse Gewest.
Publicatiedatum
September 2022
Publicatietype
Rapport
Thema's
Economisch beleid
Auteur(s)
Thierry Vergeynst
Reeks
Rapport Statistiek Vlaanderen, 2022/3