Vijf belangrijke uitdagingen, namelijk omgaan met marktwerking, vermaatschappelijking, superdiversiteit, onderbescherming en veiligheid, doen de vraag rijzen hoe sociaal werk zijn basisopdracht – met name het realiseren van mensenrechten, menselijke waardigheid en sociale rechtvaardigheid met respect voor diversiteit en collectieve verantwoordelijkheid – in de toekomst kan volbrengen. De conferentie en het eindrapport gaan hierop dieper in.
Publicatiedatum
Mei 2018
Publicatietype
Rapport
Thema's
Beleid en regelgeving welzijn en gezondheid