Gedaan met laden. U bevindt zich op: Sterk Sociaal Werk. Sociaal Werk Conferentie 2018. Eindrapport

Sterk Sociaal Werk. Sociaal Werk Conferentie 2018. Eindrapport

Rapport
mei 2018
Departement Zorg
Vijf belangrijke uitdagingen, namelijk omgaan met marktwerking, vermaatschappelijking, superdiversiteit, onderbescherming en veiligheid, doen de vraag rijzen hoe sociaal werk zijn basisopdracht – met name het realiseren van mensenrechten, menselijke waardigheid en sociale rechtvaardigheid met respect voor diversiteit en collectieve verantwoordelijkheid – in de toekomst kan volbrengen. De conferentie en het eindrapport gaan hierop dieper in.
Publicatiedatum
Mei 2018
Publicatietype
Rapport
Thema's
Beleid en regelgeving welzijn en gezondheid