Nederland is voor Vlaanderen de eerste en belangrijkste partner. Wat ze sterk bindt naast taal en cultuur, is de ligging – die van de Lage Landen aan de Noordzee en aan de monding van de Grote Rivieren. Die ligging en de taaleenheid maximaal benutten, in combinatie met de andere troeven waarover de Lage Landen beschikken – hoog welvaartspeil, goede ontsluiting, hoge internationalisering, arbeidsproductiviteit … - moet de centrale ambitie vormen voor de Vlaams-Nederlandse samenwerking. Vlaanderen en Nederland kunnen zo tot strategische partners uitgroeien, onder meer door een combinatie van het uitspelen van schaal- en synergievoordelen.