Het strategisch Gelijkekansen- en Diversiteitsplan van de Vlaamse overheid voor 2016-2020 bouwt verder op de afspraken gemaakt in het regeerakkoord, de evaluatie van de vorige plannen, het advies van de Commissie Diversiteit van de SERV, input van verschillende leidend ambtenaren, managementcomités en directieraden, consultatieronde van de diversiteitsambtenaren, gesprekken met het middenveld, richtingen en accenten uit het jaarplan 2015.
Publicatiedatum Mei 2016
Publicatietype Beleidsdocument
Thema's Gelijke kansen en diversiteit , Werken bij de Vlaamse overheid