Gedaan met laden. U bevindt zich op: Subsidies die toegekend worden uit de winst die afkomstig is van de Nationale Loterij en die aan de Vlaamse Gemeenschap wordt toegekend. Advies Vlaamse Raad WVG

Subsidies die toegekend worden uit de winst die afkomstig is van de Nationale Loterij en die aan de Vlaamse Gemeenschap wordt toegekend. Advies Vlaamse Raad WVG

Beleidsadvies
februari 2024
Vlaamse Raad Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - WVG
In het voorliggende advies herhaalt de raad zijn opmerkingen die hij maakte in zijn advies van 14 september 2023 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de subsidies die toegekend worden uit de winst die afkomstig is van de Nationale Loterij, die aan de Vlaamse Gemeenschap wordt toegekend.
Publicatiedatum
Februari 2024
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Beleid en regelgeving welzijn en gezondheid