De studie gaat over de bevolkings- en huishoudensprojecties die de Studiedienst voor de Vlaamse Regering heeft gemaakt voor de 308 steden en gemeenten van het Vlaamse Gewest. Naast de projectieresultaten (2009 – 2030) staan op het internet ook de gegevens uit de observatieperiode (1997 – 2008) zodat de gebruiker zelf kan zien in hoeverre de projecties aansluiten of afwijken van trends uit het recente verleden. Bij die resultaten op het internet werden ook 2 documenten gepubliceerd met metadata over de bevolkings- en de huishoudensprojecties. Die metadata geven in het kort uitleg over de hypothesen waarop de projecties zijn gebaseerd en de methode van berekening.

Bestel per post

Het afdrukken en verzenden is gratis.

Publicatiedatum Januari 2012
Publicatietype Studie
Thema's Samenleving en bevolking
Auteur(s) Paul Willems, Edith Lodewijckx
Reeks SVR-Studie 2011/2