De publicatie bevat de officieuze coördinatie van de teksten van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM) bijgewerkt tot en met het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012.
Publicatiedatum Juni 2012
Publicatietype Brochure
Thema's Milieu- en natuurbeleid

Vorige edities