Gedaan met laden. U bevindt zich op: Toenemende gezinsverdunning: niet alleen een Vlaams probleem

Toenemende gezinsverdunning: niet alleen een Vlaams probleem

De laatste decennia onderging de samenstelling van gezinnen fundamentele veranderingen. De positie van het traditionele gezin binnen het geheel aan samenleefvormen is verzwakt, onder meer als gevolg van een forse toename in echtscheidingscijfers in de meeste Europese landen. Daarnaast manifesteerde zich een toename van het aandeel alleenwonenden, tegenover een daling van het aandeel gezinnen met kinderen. Het traditionele gezin zelf transformeerde tot een kerngezin. Het aantal gezinsleden daalde. Tezelfdertijd daalde het aantal kinderen dat koppels krijgen. Als gevolg van al deze ontwikkelingen nam het aantal huishoudens sterk toe en werden huishoudens stelselmatig kleiner.
Publicatiedatum
Januari 2017
Publicatietype
Studie
Thema's
Gezin en samenleving
Auteur(s)
Christine Van Peer
Reeks
SVR-St@ts 2016/15