Vlaanderen heeft zich geëngageerd in de Europese Lissabon-ambitie en de recente Europa 2020-doelstellingen om de 3% norm voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) te realiseren. De nota levert de meest recent beschikbare cijfers over de totale O&O-uitgaven in Vlaanderen. Ze vloeien voort uit de resultaten van de O&O-enquête 2014-2015 die in de Vlaamse profit- en non-profitsector werd uitgevoerd.
Publicatiedatum
Mei 2017
Publicatietype
Rapport
Thema's
Wetenschappelijk onderzoek
Auteur(s)
Koenraad Debackere, Julie Delanote, Machteld Hoskens, Laura Verheyden (ECOOM), Peter Viaene (EWI)