Het magazine werpt een blik op het verandertraject dat het Departement Kanselarij en Bestuur (DKB) in de periode 2014-2020 aflegde op weg naar een zelfsturende netwerkorganisatie. Het departement vervulde een verbindende rol binnen de Vlaamse overheid en naar de buitenwereld en wilde die netwerkopdracht weerspiegeld zien in de structuur, de werkwijze en de samenwerkingsverbanden binnen het departement zelf. De transitie was niet alleen een organisatorische verandering, ze was ook een zoektocht naar zinvol en betekenisgevend werk voor elke medewerker.
Publicatiedatum Juni 2020
Publicatietype Tijdschrift
Thema's Vlaamse overheid