De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. De studie richt de blik precies op het transitionele karakter van de arbeidsmarkt. Ze bekijkt de bewegingen van en naar werk op korte en op lange termijn en linkt die bewegingen aan het profiel van de werknemers en aan de kenmerken van de job. Aan de hand van de loopbaaninfo van de geanalyseerde personen gaat de studie na welke variabelen een rol spelen bij aanwerving en bij de duur van de job. En ze onderzoekt welke loopbaanbewegingen de geselecteerde werknemers maken enkele jaren na het moment van aanwerving, en welke factoren daarbij een rol spelen.
Publicatiedatum November 2019
Publicatietype Rapport
Thema's Loopbaan , Arbeidsmarkt
Auteur(s) Tim Goesaert, Tine Vandekerkhove, Ludo Struyven