Het rapport beschrijft de vegetatiesamenstelling van bermen en dijken langs enkele waterlopen in Vlaanderen. Ook de standplaatscondities voor enkele ecologisch relevante vegetatiegroepen worden in kaart gebracht.
Publicatiedatum Juli 2015
Publicatietype Rapport
Thema's Natuur en bos
Auteur(s) Andy Van Kerckvoorde, Bart Vandevoorde, Luc De Geest, Koen Vervaet, Koen Willems, Arthur De Haeck, Mathieu Pieters, Pieter Dhaluin, Thomas Terrie