Gedaan met laden. U bevindt zich op: Veilige start voor afstandsonderwijs in deeltijds kunstonderwijs. Advies VLOR

Veilige start voor afstandsonderwijs in deeltijds kunstonderwijs. Advies VLOR

Beleidsadvies
januari 2024
Vlaamse Onderwijsraad - VLOR
Advies over het voorontwerp van decreet over het hybride onderwijs in het deeltijds kunstonderwijs met een weloverwogen kader met duidelijke uitgangspunten voor een veilige start van synchroon afstandsonderwijs. Het is positief dat een academie de vrijheid krijgt om zelf te beslissen of ze wel of niet afstandsonderwijs aanbiedt. De Vlor vraagt om niet te wachten op de officiële evaluatie van het decreet in schooljaar 2027-2028, maar nu al enkele bijsturingen te doen, onder meer rond asynchroon afstandsonderwijs, beschikbaarheid voor elke leerling en afstandsonderwijs voor individuele leerlingen in geval van overmacht.
Publicatiedatum
Januari 2024
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Deeltijds kunstonderwijs