In een woning is de lucht meestal slechter dan buiten. Om de lucht gezond te houden is het belangrijk om voortdurend te ventileren en aanvullend te verluchten. De folder bevat tips hoe je dat het beste kunt doen. Het verschil tussen ventileren en verluchten wordt verduidelijkt.

Bestel per post

Het afdrukken en verzenden is gratis.

Publicatiedatum November 2014
Publicatietype Brochure
Thema's Gezond leven , Bouwen en verbouwen
Doelgroep Woonzorgcentra, Uitbaters van jeugdverblijfcentra en hostels, Scholen, Ruim publiek, Kinderopvang, Bedrijven