Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vergelijkende studie over maatregelen omgevingskwaliteit en Leader. Eindrapport

Vergelijkende studie over maatregelen omgevingskwaliteit en Leader. Eindrapport

Rapport
december 2019
Vlaamse Landmaatschappij
Naar aanleiding van de voorbereiding van de nieuwe periode van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is nagegaan op welke manier de maatregelen Omgevingskwaliteit (M7 en M16) en LEADER (M19) in een drietal naburige lidstaten en regio’s worden ingevuld en georganiseerd. De organisatie in Vlaanderen werd vergeleken met de organisatie in respectievelijk Wallonië, Nederland en Saksen (DU). IN het rapport worden een aantal conclusies en aanbevelingen m.b.t. de uitwerking van plattelandsmaatregelen in de nieuwe programmaperiode GLB geformuleerd.
Publicatiedatum
December 2019
Publicatietype
Rapport
Thema's
Milieu en landbouw , Overheid
Doelgroep
Beleidsmedewerkers, Lokale besturen, Overheid, Personeelsleden van de Vlaamse overheid