Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verkennend onderzoek Kunst in Opdracht in de publieke ruimte. Eindrapport

Verkennend onderzoek Kunst in Opdracht in de publieke ruimte. Eindrapport

Rapport
juli 2022
Departement Cultuur, Jeugd en Media
Het rapport is de neerslag van een verkennend onderzoek dat praktijkgericht onderzoek omtrent Kunst in Opdracht (KiO) in de publieke ruimte wil voorbereiden. Het doel is het exploreren van concrete werkvelden en werkwijzen voor dergelijk praktijkgericht onderzoek. Daartoe zette de opdrachtnemer samen met het platform Kunst in Opdracht een methodiek op, om maatschappelijke transities in de publieke ruimte te verkennen in hun veelzijdige relaties tot kunst. De vraag was specifiek om de verwachtingen, noden en ideeën van diverse belanghebbenden te capteren en te verwerken in een analyse-van-onderuit, om op die manier draagvlak op te bouwen voor (aanbevelingen voor) toekomstig praktijkgericht onderzoek.
Publicatiedatum
Juli 2022
Publicatietype
Rapport
Thema's
Kunsten
Auteur(s)
UHasselt