De zomer is de periode bij uitstek om pladijs te eten. Hoewel de pladijs het hele jaar verkrijgbaar is in de handel is de kwaliteit van juni tot oktober het allerbest. Het visvlees van de pladijs is dan het stevigst en de aanvoer voldoende. Pladijs staat in de top 10 van meest gegeten vissoorten in ons land.

Bestel per post

Het afdrukken en verzenden is gratis.