Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verspreiding en risico’s van PFAS in Vlaanderen. Derde tussentijds rapport van de opdrachthouder voor de aanpak van de PFAS-problematiek aangesteld door de Vlaamse Regering

Verspreiding en risico’s van PFAS in Vlaanderen. Derde tussentijds rapport van de opdrachthouder voor de aanpak van de PFAS-problematiek aangesteld door de Vlaamse Regering

Rapport
juli 2022
Departement Omgeving
Dit derde tussentijdse rapport in het kader van de opdracht tot coördinatie van de PFAS-aanpak in Vlaanderen bevat een stand van zaken van het onderzoek, een activiteitenverslag voor de periode april-juni 2022 en een besluit, vooruitblik en verdere planning. Het rapport kwam tot stand op basis van uitwisseling van expertise tussen diverse Vlaamse en federale administraties en Vlaamse onderzoeksinstellingen, binnen de inhoudelijke expertengroep.
Publicatiedatum
Juli 2022
Publicatietype
Rapport
Thema's
Bodem , Milieu- en natuurbeleid , Kwaliteit van de leefomgeving