Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verzameldecreet waterwetgeving. Gezamenlijk briefadvies Minaraad en SERV

Verzameldecreet waterwetgeving. Gezamenlijk briefadvies Minaraad en SERV

Advies over het voorontwerp van decreet tot wijziging van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 en het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.