Het Masterplan Kustveiligheid stelt een reeks maatregelen voor die de 67 kilometer lange kust in Vlaanderen moeten beschermen tegen een zware stormvloed.
Publicatiedatum Juni 2021
Publicatietype Folder
Thema's Scheepvaart, waterwegen en zeewezen