Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2020-2024

Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2020-2024

Het actieplan verzamelt de acties van de verschillende Vlaamse ministers omtrent armoedebestrijding voor de legislatuur 2020-2024. Om tot een meer krachtige aanpak van armoede te komen, bepaalde de Vlaamse Regering een beperkt aantal prioritaire, overheidsbrede en geïntegreerde strategische doelstellingen. - De Vlaamse overheid voorkomt en bestrijdt onderbescherming om te vermijden dat mensen in armoede en sociale uitsluiting terecht komen. - De Vlaamse overheid zet gerichte acties op tegen kinderarmoede. - De Vlaamse overheid zet in op activering, het versterken van mensen en het verhogen van zelfredzaamheid. - De Vlaamse overheid ondersteunt burgers bij plotse veranderingen in hun leven zodat het risico om in armoede terecht te komen beperkt wordt. - De Vlaamse overheid zet in op een kwaliteitsvolle, leefbare en gezonde omgeving voor iedereen.