Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaamse datastrategie

Vlaamse datastrategie

Beleidsdocument
september 2021
Digitaal Vlaanderen
Voor een goede en efficiënte werking heeft de Vlaamse overheid nood aan een goed onderbouwde datastrategie. Data speelt namelijk een belangrijke ondersteunende rol in de verdere digitalisering van de Vlaamse administratie en de lokale overheden. In de loop van 2021 is deze Vlaamse datastrategie tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen de vertegenwoordigers van de verschillende beleidsdomeinen, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en de Vereniging van de Vlaamse Provincies. De Vlaamse datastrategie bepaalt vier prioritaire actiedomeinen: het bieden van een algemeen kader voor afgestemde samenwerking, het inzetten op datageletterdheid en het verbreden van vaardigheden, het werken in een ecosysteem met alle betrokkenen binnen en buiten de overheid, en datakwaliteit en het gebruik van data. De Vlaamse Regering heeft de datastrategie bekrachtigd op 18 maart 2022.
Publicatiedatum
September 2021
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Algemeen regeringsbeleid en Vlaamse regelgeving