De Vlaamse Gendermonitor wordt opgemaakt ter ondersteuning van het Vlaamse gelijkekansenbeleid. De monitor brengt de maatschappelijke positie en participatie van mannen en vrouwen op een bevattelijke en overzichtelijke manier in kaart en volgt de evolutie ervan op. De gendermonitor geeft op basis van cijfers een beeld van de verschillen, gelijkenissen en evoluties op het vlak van onderwijs en opvoeding, betaalde en onbetaalde arbeid, inkomen en armoede, gezondheid, besluitvorming, sociale participatie, maar ook attitudes en gedrag.
Publicatiedatum Augustus 2017
Publicatietype Statistieken
Thema's Gelijke kansen en diversiteit