De conceptnota Vlaamse havenstrategie legt de missie van de Vlaamse overheid met betrekking tot de zeehavens in Vlaanderen vast. Zij benoemt de globale strategische doelstellingen en speerpunten van het Vlaamse havenbeleid en de hefbomen die kunnen worden aangewend om hiermee aan de slag te gaan. Voor de opmaak van de conceptnota is een horizon van 10 jaar gehanteerd.
Publicatiedatum December 2020
Publicatietype Beleidsdocument
Thema's Scheepvaart, waterwegen en zeewezen

Gerelateerde publicaties